Portal pracy

Do treści | Do menu | Do wyszukiwania

środa, lipiec 30 2014

Czy prace pisemne są opłacalne?

praca_pisemna.jpg Bardzo często usługa pisania prac kojarzona jest z tworzeniem części merytorycznej pracy. Tak naprawdę zadanie to jest znacznie bardziej rozbudowane. Zaczyna się już na etapie tworzenia tematu, którego odpowiednie sformułowanie wpływa na wygląd całej pracy. Później dochodzą takie kwestie jak pozyskiwanie niezbędnych informacji, literatury czy też i wybór najlepszych metod badawczych i sposób ich opracowywania. Ostatnie etapy to przygotowywanie wymaganych załączników czy też aneksów do pracy.

Można dużo łatwiej

Każda praca wymaga od nas czasu jak również i nakładów energii. Studenci przekonują się o tym, kiedy przygotowują prace licencjackie, uczniowie, kiedy zbierają informacje do egzaminu maturalnego natomiast pracownicy firm, kiedy stoją przed zadaniem stworzenia prezentacji z konkretnej dziedziny. Usługi dotyczące pisania prac ułatwiają nam te zadania i czynią je znacznie bardziej przyjemniejszymi. Można korzystać z niej zarówno przy tworzeniu całej pracy jak również jedynie wybranych jej fragmentów.

Dużo korzyści

Dużym atutem usług pomocnaukowa.pl, że czas tworzenia danej pracy jest stosunkowo krótki. Ponadto mamy pewność, że otrzymana praca będzie poprawna pod każdym względem. Dobre jest również to, że wszelkie wątpliwości bądź zmiany można na bieżąco konsultować ze specjalistami, którzy tworzą naszą pracę. Dzięki temu można uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania oraz znacznie bardziej zagłębić się w daną tematykę bez strachu o to, że zagubimy się w ilości zdobywanych informacji.

wtorek, maj 24 2011

Bezrobocie w Polsce w 2010 roku

Zgodnie z art. 82 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), Prezes GUS, w terminie do dnia 30.09. każdego roku ogłasza przeciętną stopę bezrobocia dla kraju oraz poszczególnych regionów. Z powyższych danych jednoznacznie wynika, iż bezrobocie na terenie naszego kraju w roku 2010 zdecydowanie wzrosło względem roku 2009. Dla kraju wskaźnik ten wynosi 11,7%. Największy wzrost bezrobocia zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim, sięgał on aż 18,8%. Do obszarów najbardziej dotkniętych bezrobociem, w tym także wzrastającym wskaźnikiem nowo zarejestrowanych w Urzędach Pracy należą województwa kujawsko-pomorskie 15,5%, zachodniopomorskie 15,9%, lubuskie 15,2%, podkarpackie 15%, a także świętokrzyskie 14,5%. W pozostałych województwach sytuacja na rynku pracy bynajmniej nie należy do korzystnej. Miejmy tylko nadzieję, iż tegoroczne statystyki w końcu przerwą ten negatywny impas.

sobota, kwiecień 2 2011

Biura serwisowane

Wynajęcie biura samo w sobie zwykle jest niezwykle drogie. Właśnie dlatego firmy, zwłaszcza początkujące poszukują tańszych rozwiązań dla siebie. Z pomocą przychodzą takie usługi jak biura serwisowane. To niebywale ciekawa propozycja dla wszystkich wymagających solidności w kwestii wynajmu biura.

Kontynuuj czytanie...