Duże szkody niosą ze sobą pożary, dlatego też nadzór bhp zajmuje się tworzeniem dróg ewakuacyjnych tak, aby zapewnić do nich stały dostęp dla osób znajdujących się w każdym możliwym miejscy w przedsiębiorstwie. Ich rola sprowadza się również do oceny ryzyka zawodowego wszystkich stanowisk pracy. Bardzo często przeprowadzają audyty podczas, których sprawdzają stopień stosowania się przez daną firmę do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapobiegają powstawaniu zagrożeń oraz niwelują ich skutki dzięki czemu odgrywają bardzo istotną rolę w każdym przedsiębiorstwie bez względu na jego specyfikę.