Państwo działa w następujący sposób: w pierwszym etapie, organa państwa pobierają podatki od obywateli. Następnie, środki pochodzące od podatników są dzielone na poszczególne struktury regionalne ? gminy czy miasta. Lokalni urzędnicy przekazują środki finansowe do poszczególnych instytucji finansowych, które następnie tworzą zamówienia publiczne w celu wyłonienia wykonawców zleceń.

Dla przykładu, placówki państwowej oświaty także zlecają zamówienia publiczne. Mogą być one różnego rodzaju: dostawy, usługi lub roboty budowlane. Dostawy mogą dotyczyć np. ryz papieru czy kredy. Usługi mogą polegać na sporządzeniu jakiegoś rodzaju badań socjologicznych czy statystyk. Natomiast roboty budowlane to oczywiście remonty pomieszczeń dydaktycznych czy sali gimnastycznej.